Tumoren
Dierenkliniek Statenlaan
Mastocytoom


Inleiding

Mastocytomen, ook wel mastceltumoren genoemd, vormen de grootste groep van tumoren
die voorkomen in de huid van de hond. Deze tumoren bestaan uit mastcellen. Dit zijn
cellen die normaal gesproken een rol spelen in ontstekingsreacties.
Ook bij de kat komen mastocytomen voor, maar daar zijn ze eerder zeldzaam.
Behalve in de huid, kunnen mastocytomen ook voorkomen in de andere organen.
Er zijn een aantal rassen waarbij mastceltumoren vaker voorkomen: Boxer, Bulldog,
Boston terriër, Bullterriërs, en Retrievers (met name de Labrador en de Golden).

Symptomen
De verschijnselen van cutane (in de huid voorkomende) mastocytomen variëren sterk.
Meestal gaat het om één massa die in de huid gevoeld wordt. Ze zijn heel variabel in
uiterlijk (van haarloze bultjes tot behaarde woekeringen) en kunnen slap tot hard
aanvoelen.


Het beeld wordt weer beïnvloed door de graad van de tumor. Graad 1 mastocytomen zijn
meestal solitaire 1 tot 4 cm grote, langzaam groeiende, rubberachtig aanvoelende
massa’s. Graad 3 mastocytomen daarentegen zijn snel groeiende, vaak zwerende
massa’s die veel irritatie en ontsteking in de omgeving geven.

De verschijnselen van mastocytomen kunnen gecompliceerd worden door verschijnselen
die veroorzaakt worden door het vrijkomen van stoffen ( zoals histamine) uit de
mastcellen. Deze stofjes komen normaal ook in mastcellen voor en spelen een rol in de
normale functie van de mastcellen. Als ze echter in grote hoeveelheden vrijkomen uit
tumoreuze mastcellen kunnen ze leiden tot irritatie, ontsteking en het vormen van zweren
in maag en darmen.  Dit kan leiden tot buikpijn, niet willen eten, (bloed)braken en zwarte
ontlasting (door bloedbijmenging).

Diagnose
De diagnose kan gesteld worden door het nemen van een dunne naald biopt (cytologisch
onderzoek). De gradatie van de tumor is helaas niet op deze manier te bepalen.


Bij eventueel vermoeden van klachten of uitzaaiingen ten gevolge van de tumor, zal
echografie, röntgen of punctie van de lever, milt en nabijgelegen lymfeklieren worden
uitgevoerd.
Op basis van de mogelijkheid tot uitzaaien en het gedrag van de tumor kan een
onderscheid gemaakt worden in kwaadaadigheid van de tumor. De definitieve gradering
gebeurt door weefselonderzoek.
    Graad 1: Weinig agressief, meestal geen uitzaaiingen
    Graad 2: Matig agressief, groeien in de weefsels maar zaaien meestal niet uit
    Graad 3: Erg kwaadaardig, groeien in de weefsels en zaaien snel uit
Naast de gradatie, zoals hierboven beschreven,  is ook de lokatie van het mastocytoom
van invloed op de mate van kwaadaardigheid en daarmee de prognose. Ten eerste omdat
het op sommige plekken bijna onmogelijk is om de tumor met een ruime marge te
verwijderen. Daarnaast weten we dat mastocytomen op bepaalde lokaties, zoals snuit,
lippen, rondom anus en geslachtsopening, over het algemeen vaker kwaadaardig zijn.

Therapie
A.- Chirurgie
B.- Radio-/stralingstherapie

C.- Andere therapieen: Gedeïoniseerd water, orale tabletten (Palladia, Masivet).
De behandeling bestaat in bijna alle gevallen uit chirurgie. Omdat niet van te voren vast te
stellen is om welke graad mastocytoom het gaat is altijd een weefselonderzoek aan te
raden. Bij een bult die verdacht is van een mastceltumor wordt altijd een zo ruim mogelijk
gebied rondom de tumor weggehaald. Afhankelijk van de uitslag van het
weefselonderzoek kan een nabehandeling nodig zijn.
Chirurgische verwijdering van een mastocytoom wordt, indien mogelijk, gedaan met een
ruime marge  van 2-3 cm. Dit om te zorgen dat de snijranden zoveel mogelijk vrij zijn van
tumorcellen en omdat we op het moment  van opereren nog niet weten hoe agressief het
mastocytoom is.
Na verwijdering wordt de tumor opgestuurd voor onderzoek waaruit moet blijken met
welke gradatie mastocytoom we te maken hebben.
Aanvullende chirurgie of radiotherapie
Indien blijkt dat het een vrij kwaadaardig mastocytoom is welke onvolledig is verwijderd
dient er  aanvullende chirurgie plaats te vinden waarbij nog een extra deel van de huid
rondom de  oorspronkelijke plek van de tumor wordt verwijderd.
Ook kan voor bestraling gekozen worden.Team Dierenkliniek Statenlaan - Den Haag / Dierenkliniek Ter Weerlaan - Wassenaar