Benigna Pino

Benigna Pino – dierenarts

Benigna Pino is sinds 1998 dierenarts en verbonden aan Dierenkliniek Nootdorp, één van de drie vestigingen van de Dierenkliniek Statenlaan in Den Haag.

Mijn naam is Benigna Pino en ben geboren in 1968 te Leiden en getogen in Leiderdorp. Getrouwd met Paul en moeder van een zoon en een dochter.
Natuurlijk ook in het bezit van een kleine dierentuin, waaronder een Grote Zwitserse Sennenhond, Terra, en een kruising Duck Toller retriever, Rekel. Beiden doen hun naam eer aan.

Vanaf mijn vierde wist ik dat ik dierenarts wilde worden. Helaas, door uitloten, moest ik noodgedwongen Biologie gaan studeren. Ofschoon de richting Mariene biologie me erg aansprak, was ik toch blij om te mogen beginnen bij Diergeneeskunde.

Vanaf 1998 ben ik praktiserend gezelschapsdierenarts en heb daar tot nu toe geen moment spijt van gehad. Een prachtig beroep waarbij geen dag hetzelfde is. Na een plezierige en leerzame werkperiode in Amstelveen en Bloemendaal, ben ik gaan werken als dierenarts in Den Haag bij Dierenkliniek Statenlaan en Ter Weerlaan. Sinds 2013 ben ik mede-eigenaar en hebben we uitgebreid met een derde vestiging: Dierenkliniek Nootdorp (link).

Mijn interesse is breed maar ligt vooral bij de bijzondere dieren, de chirurgie, endoscopie en opvang van spoed-patiënten. Het leveren van zorg op maat, waarbij zowel de eigenaar als het dier tevreden is, streven we na in onze praktijken en daar hou ik van.

Naast het werk heb ik een druk bestaan met familie, sporten, theaterbezoek en tal van andere hobby’s.

 

English

Benigna Pino has been a veterinarian since 1998 and is associated with Dierenkliniek Nootdorp, one of the three branches of the Dierenkliniek Statenlaan in The Hague.

My name is Benigna Pino and I was born in Leiden in 1968 and raised in Leiderdorp. Married to Paul and mother of a son and a daughter.
Of course also in possession of a small zoo, including a Large Swiss Mountain Dog, Terra, and a crossbreed Duck Toller retriever, Rekel. Both honor their name.

From the age of four I knew that I wanted to become a veterinarian. Unfortunately, due to exclusion, I was forced to study Biology. Although the direction Marine Biology really appealed to me, I was still happy to start with Veterinary Medicine.

Since 1998 I am a practicing companion veterinarian and have never regretted it for a moment. A wonderful profession where no day is the same. After a pleasant and instructive work period in Amstelveen and Bloemendaal, I started working at Dierenkliniek Statenlaan and Ter Weerlaan. Since 2013 I am co-owner and we have expanded with a third location: Dierenkliniek Nootdorp (link).

My interest is broad, but mainly lies with the special animals, the surgery, endoscopy and the care of emergency patients. We strive to deliver tailor-made care, where both the owner and the animal are satisfied, in our practices and I love that.

Besides the work, I have a busy existence with family, sports, theater visits and many other hobbies.

 

 

Dierenkliniek Statenlaan
Statenlaan 19
2582 GA Den Haag
Tel: 070-3524221
Betaald parkeren vanaf 13.00 uur

Dierenkliniek Ter Weerlaan
Ter Weerlaan 8
2241 VB Wassenaar
Tel: 070-5176545
Parkeren gratis

Dierenkliniek Nootdorp
Dorpsplein 5-7
2631 CX Nootdorp
Tel: 015-2579578
Parkeren 2 uur gratis

Nu Bellen