Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen inzake het corona virus krijgen wij veel vragen van verontruste huisdiereigenaars. Middels deze nieuwsflits willen we u graag een antwoord geven op de meest gestelde vragen.

Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals honden, katten, koeien, varkens en schapen, geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 of dat ze een rol spelen bij de verspreiding van het virus en een infectiebron vormen voor mensen. De overdracht van SARS-CoV-2 gaat van mens op mens. Op dit moment worden studies uitgevoerd om de gevoeligheid van  huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus op te helderen.

Coronavirussen komen bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan SARS-CoV-2. De meeste coronavirussen zijn diersoort specifiek en niet overdraagbaar tussen verschillende diersoorten of van dier naar mens.

Wat te doen als een huisdier in contact is geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus?

Alhoewel de COVID-19 uitbraak lijkt te zijn voortgekomen uit een dierlijke bron, verspreidt het virus
zich nu van persoon naar persoon. Dit gebeurt voornamelijk via ademhalingsdruppeltjes die worden geproduceerd wanneer een besmette persoon hoest of niest. Belangrijk is dat er geen bewijs is dat gezelschapsdieren, waaronder huisdieren zoals honden en katten, ziek kunnen worden van COVID-19 of het virus kunnen verspreiden.

Zouden dierenartsen honden moeten vaccineren tegen het coronavirus?

Voor dieren zijn er wereldwijd enkele vaccins beschikbaar tegen coronavirussen die een infectie in het maagdarmkanaal veroorzaken. Deze vaccins geven geen bescherming tegen SARS-CoV-2.

Er zijn ook testen beschikbaar om honden en katten te testen op coronavirus, maar deze testen zijn bedoeld om te controleren of honden of katten besmet zijn met een coronavirus dat maag-darm-infecties veroorzaakt, maar niet geschikt om mensen te testen, en bovendien niet gemaakt voor SARS-CoV-2.

Kan het Coronavirus – COVID-19 – huisdieren ziek maken?

Er is op dit moment geen bewijs dat gezelschapsdieren ziek kunnen zijn van COVID-19, of dat zij dit virus verspreiden.

Moet ik contact met huisdieren of andere dieren vermijden als ik besmet ben met COVID-19?

Hoewel er geen meldingen zijn van huisdieren of andere dieren die ziek zijn door COVID-19, is het raadzaam dat mensen die ziek zijn door COVID-19 het contact met dieren beperken totdat er meer informatie over het virus bekend is. Als u ziek bent door COVID-19, vermijd dan zo veel mogelijk rechtstreeks contact met uw huisdier. Laat indien mogelijk iemand anders voor uw dieren zorgen als u ziek bent. Als u toch voor uw huisdier moet zorgen, of in de buurt van dieren bent, was dan uw handen voor en na het contact met huisdieren en draag een mondkapje.

Kan ik mijn kat naar buiten laten?

Ja, u kunt uw kat veilig naar buiten laten. Er zijn geen aanwijzingen dat de infectie op uw kat kan worden overgedragen of dat uw kat de infectie bij u kan brengen. Honden en katten hoeven niet binnen te blijven.

Nu Bellen