Nu de lente in aantocht is, loopt uw konijn risico besmet te raken met myxomatose of één van de twee varianten van RHD. De eerste gevallen van myxomatose zijn al gemeld! Drie dodelijke virusziekten bij het konijn (Myxomatose, RHD1 en RHD2) kunnen door middel van een enting worden voorkomen.
We raden dan ook alle konijnen eigenaren aan om hun konijn door vaccinaties te beschermen tegen deze drie levensgevaarlijke ziekten.
Gelukkig is er een goed vaccin beschikbaar en kunnen we uw konijn(en) met één injectie een jaar lang beschermen tegen myxomatose, RHD1 én RHD2.
Beide aandoeningen zijn zeer besmettelijk en niet of slecht behandelbaar in het geval uw konijn geïnfecteerd is.
Vanaf een leeftijd van 5 weken mogen konijnen gevaccineerd worden. Het konijn heeft 3 weken na de vaccinatie voldoende immuniteit (afweer) opgebouwd en deze blijft een jaar lang aanwezig.
Het is een misverstand dat konijnen die binnen gehuisvest worden, niet gevaccineerd hoeven te worden. Konijnen die alleen binnen zijn, kunnen namelijk wel degelijk besmet worden. Onder andere via stekende insecten, muggen en vlooien , voeren van besmet gras of groente of via uw eigen schoenzolen.
Wat is myxomatose?
Myxomatose begint heel subtiel, het konijn is wat hangerig en de oogleden zijn verdikt. De anus kan ook opgezet zijn. De verschijnselen lijken een beetje op konijnensyfillus.
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen).
Wat is VHS?
VHS is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. De ziekte werd voor het eerst in China waargenomen, maar komt sinds 15 jaar ook in Europa voor.
De ziekte verspreidt zich via direct contact tussen konijnen, maar ook via mest, insecten (zoals vliegen) en besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes). Let op: ook vers geplukt gras kan besmet zijn, zeker op plaatsen waar wilde konijnen komen. Ook via schoenzolen kan het virus overgedragen worden.

Nu Bellen