Vaccineren of eerst titeren?

Sommige eigenaren willen niet teveel vaccineren en laten tegenwoordig liever eerst de afweerstoffen in het bloed bepalen, kortweg titeren genoemd. Als daaruit blijkt dat het dier al voldoende afweerstoffen heeft opgebouwd, is vaccinatie overbodig. Al sinds jaar en dag worden onze huisdieren gevaccineerd. Vaccinaties bij mensen staan soms ter discussie en dit geldt ook voor onze huisdieren. Op internet is hier veel over te vinden. Helaas is niet alle informatie op internet hierover betrouwbaar en op waarheid gestoeld. Hieronder volgt een uitleg gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek door dierenartsen en universiteitsonderzoekers.

Vaccinaties

Met behulp van vaccinaties kunnen we voorkomen dat dieren ziek worden ten gevolge van bepaalde ziekten, of zullen de ziekteverschijnselen veel minder erg verlopen dan bij een echte infectie. Bij honden zijn de belangrijkste vaccinaties: Hondenziekte, Parvo en Besmettelijke Leverziekte. Dit zijn de zgn. core vaccinaties, de essentiële vaccinaties die elk dier moet krijgen. Daarnaast zijn er nog andere vaccinaties die meer plaatsgebonden zijn, zoals in Nederland de ziekte van Weil (Leptospirose). Bij grensoverschrijding is Rabiës (Hondsdolheid) verplicht en voor pensions wordt vaak een extra kennelhoest vaccinatie geëist.
Voor katten zijn de core vaccinaties Kattenziekte en Niesziekte.

Mens versus dier

Wij als mensen worden met name in onze jeugd vaak gevaccineerd, terwijl dieren hun hele leven vaccinaties krijgen. Dit lijkt niet logisch maar het ligt gecompliceerder. Door veel onderzoek is men er de laatste jaren achter gekomen dat de vaccinatie cocktail niet jaarlijks nodig is. Men vaccineert huisdieren meer “op maat”, wat wil zeggen dat ook de omstandigheden meespelen in de frequentie van vaccinatie. Daarnaast krijgen we steeds meer vaccins die een registratie hebben van 3 jaar, denk maar aan de Rabiës en de honden-  en kattencocktail.
Uit diezelfde onderzoeken is naar voren gekomen dat voor voldoende afweer, de vaccinatie tegen de ziekte van Weil (Leptospirose) bij de hond en de Niesziekte bij de kat jaarlijks gegeven moeten worden om voldoende afweer te behouden.

Titeren

Met titeren wordt bedoeld: afweerstoffen laten bepalen in het bloed. Men kan dat alleen laten doen ten aanzien van de zgn. core vaccins. (bij de hond zijn dit: Hondenziekte, Parvo en Besmettelijke Leverziekte en bij de kat: de Kattenziekte).
Er wordt dan bij uw huisdier wat bloed afgenomen en er wordt bepaald of uw dier nog voldoende afweerstoffen heeft tegen de core vaccins (zie boven).
– Nadeel is wel dat het alleen maar kan voor de core vaccins.
– Het is een momentbepaling (we weten niet op welk moment die afweerstoffen zo laag worden, dat er geen bescherming meer is).
– Het titeren onderzoek kost geld en uw dier moet mogelijk alsnog gevaccineerd worden tegen andere ziektes.

Kosten

Er zijn op dit moment meerdere manieren om de afweerstoffen te testen. Dit kan met sneltesten of door bloed in te sturen naar een laboratorium. De sneltest: ‘Vaccicheck’, is de goedkoopste maar heeft ook een grotere foutmarge (12%), wat inhoud dat 12 van de 100 dieren eigenlijk gevaccineerd had moeten worden, terwijl de test zegt dat ze nog beschermd zijn.
Via het laboratorium is het veel betrouwbaarder, maar ook duurder: voor de hond 175 euro en voor de kat 100 euro.
De belangrijkste redenen dat de test wordt uitgevoerd, zijn:
-voorkeuren van de eigenaar
-overgevoeligheid voor vaccinatie
-onbekendheid van vaccinatie status
-huisdier dat ziek is niet onnodig belasten.

Zijn vaccinaties nuttig?

De ziektes waartegen we vaccineren komen tegenwoordig zeer weinig meer voor in Nederland, dankzij de vaccinaties. Doordat redelijk wat dieren gevaccineerd zijn (honden 50% en katten 20-30 %) kan de ziekte zich niet wijd verspreiden (Herd Immunity) en zullen weinig dieren ziek worden. De ziekte van Weil zien we wel steeds vaker in de praktijk dus daar tegen is vaccinatie zeer belangrijk. Ook door import van puppies/honden uit het buitenland is er nog steeds insleep van gevaarlijke ziektes mogelijk. Daarom moeten we proberen de afweer altijd goed op peil te houden.
Daarom is het belangrijk om de dieren regelmatig te vaccineren. Er kan getest worden op afweerstoffen, met bovenstaande beperkingen. Naast het prikje wordt uw dier standaard helemaal nagekeken om eventuele aandoeningen vroegtijdig op te sporen om zo ziekte te voorkomen. Zo kiest u voor lang en gezond leven van uw geliefde huisdier!

Voor meer informatie hierover of voor het maken van een afspraak met een dierenarts van Dierenkliniek Statenlaan, belt u 070-3524221 of boek nu zelf de afspraak online.

Bewaren

Nu Bellen